ონლაინ რეგისტრაცია დაიწყება 5 სექტემბერს 13:00 საათზე